Psychotherapeutische begeleiding  
 
 

 

 

Psychotherapeutische begeleiding

- van kinderen en jongeren :

Kinderen kunnen in oplossingsgerichte speltherapie komen.
Identiteitsproblemen (wie ben ik, wat wil ik vragen over seksuele geaardheid)
Relatie met ouders
Eetproblemen en ander dwangmatig gedrag.
Kinderen en jongeren met gevolgen van trauma

Ouders kunnen allerhande vragen, problemen en beperkingen ervaren bij hun kinderen. Zij komen met hun hulpvragen die daarom niet door de jongere als probleem wordt ervaren. Dat gebeurt veel tussen ouders en jongeren. Hulpverlening kan ook gebeuren met de "afwezige" jongere.

- van volwassenen:
Verwerkingsproblemen bij beperkingen (zoals ziekte, handicap, sterven, ernstig geweldtrauma)
Angsten
Persoonlijkheidsstoornissen
Relatiemoeilijkheden tussen partners en echtparen
Negatieve denk- en gedragspatronen (dwangsymptomen)
Chronisch psychische beperkingen

We werken niet alleen met het woord. Kinderen en volwassenen kunnen ook muziek- en stem(geluid)begeleiding volgen; we werken ook met het uit”beelden” van de hulpvragen en het zoeken naar oplossingen. Ook het werken en installeren van rituelen en gewoontes is belangrijk in begeleidingswerk. We geven ook ontspanningsoefeningen en kunnen werken met zelfrelaxerende technieken. We hebben veel ervaring met het begeleiden van mensen met trauma’s. Onze inspiratiebronnen zijn daarbij Yvonne Dolan, Frances Shapiro (EMDR)

 

 

  Home

Pedagogische begeleiding

Psychotherapeutische begeleiding

Adviesgesprek

Werken met kinder- en oudergroepen

Werken met groepen en instellingen


Hoe wordt er gewerkt?


Wie of wat is Maes X.GCV?


Hoeveel moet ik betalen?

Hoe is de praktijk te bereiken?