Pedagogische begeleiding  
 
 

 

 

Pedagogische begeleiding van kinderen en jongeren en hun leefcontext.

Met volgende zaken hebben we een ruime ervaring opgebouwd:
Studiegedrag, leermethode, studieplanning en aanleg worden onderzocht. Indien nodig worden problemen van schoolstress en faalangst aangepakt. Er worden geen bijlessen gegeven. Daarvoor werken we samen met school, logopedisten en andere leerstofbegeleiders.

Worden kinderen/jongeren gepest dan moet er zeker opgetreden worden, pesten is namelijk zeer slecht voor de zelfwaarde en de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Wij doen niet aan klas/schoolbegeleiding. Daar zijn al genoeg initiatieven voor ontwikkeld. Wij zullen de “gepesten” helpen.

Ontwikkelingsstoornissen:
- aandachtsmoeilijkheden, hyperkinetisch gedrag en andere impulscontroleproblemen
- autisme(spectrumstoornissen), zie ook groepswerking.
- Tourettesyndroom

Gedragsmoeilijkheden. Soms is het zo dat de kinderen en jongeren ons leven inrichten en zich zodanig opstellen ten aanzien van hun directe leefomgeving dat het zeer moeilijk wordt om het nog verder uit te houden. Wat kunnen we hier aan doen ?


Pedagogische begeleiding van volwassenen


Opvoedingsondersteuning van ouders die “lastige” baby's, peuters , kleuters hebben.

Volwassenen met ADHD en autisme(spectrumstoornissen).

Soms werken we in kleine groepjes omdat we merken dat vaardigheden in groep beter aangeleerd worden. Zie ook groepswerking.

Testonderzoek kan hier gebeuren indien dit niet door andere diensten werd of kan gedaan worden.

 

 

  Home

Pedagogische begeleiding

Psychotherapeutische begeleiding

Adviesgesprek

Werken met kinder- en oudergroepen

Werken met groepen en instellingen


Hoe wordt er gewerkt?


Wie of wat is Maes X.GCV?


Hoeveel moet ik betalen?

Hoe is de praktijk te bereiken?